Сертифікати спеціальностей

6.030502 - Економічна кібернетика

6.030504 - Економіка підприємства

6.030510 - Товарознавство і торговельне підприємництво

6.051701 - Харчовi технологii та iнженерiя

6.030601 - Менеджмент

6.030203 - Міжнародні економічні відносини

6.030401 - Правознавство

6.030507 - Маркетинг

6.030508 - Фінанси і кредит

6.030509 - Облік і аудит

7.03020301 - Міжнародні економічні відносини

7.03040101 - Правознавство

7.03050701 - Маркетинг

7.03050801 - Фінанси і кредит (за спец програмами)(перепідготовка)

7.03050801 - Фінанси і кредит (за спеціалізованими програмами)

7.03050901 - Облік і аудит (перепідготовка)

7.03050901 - Облік і аудит

7.03051002 - Товарознавство та експертиза в митній справі

7.14010101 - Готельна і ресторання справа

8.03020301 - Міжнародні економічні відносини

8.03040101 - Правознавство

8.03050201 - Економічна кібернетика

8.03050401 - Енономіка підприємства (за видами ек діяльності)

8.03050701 - Маркетинг

8.03050801 - Фінанси і кредит (за спец програмами)

8.03050802 - Банківська справа

8.03050901 - Облік і аудит

8.03051001 - Товарознавство і комерційна діяльність

8.03051002 - Товарознавство та експертиза в митній справі

8.03051003 - Експертиза товарів та послуг

8.03060101 - Менеджмент організацій і адміністрування

8.14010101 - Готельна і ресторанна справа

8.18010012 - Управління інноваційною діяльністю

8.18010014 - Управління фінансово-економічною безпекою

Сертифікат Луцького кооперативного коледжу Львівського торговельно-економічного університету

5.03050901 - Бухгалтерський облiк

5.03051001 - Товарознавство та комерційна діяльність

5.05170101 - Виробництво харчової продукцiї

5.14010101 - Готельне обслуговування

5.14010102 - Ресторанне обслуговування

071 - Облік і оподаткування

072 - Фінанси, банківська справа та страхування

076 - Підприємництво, торгівля та біржова діяльність

081 - Право

241 - Готельно-ресторанна справа

Обираєте ЛТЕУ?

АНОНС

ЛТЕУ

Оголошено додатковий прийом в аспірантуру та магістратуру

Міністерство освіти і науки України
Міністерство освіти і науки України
Центр дистанційного навчання ЛКА
Львівський регіональний Центр оцінювання якості освіти
Центральна спілка споживчих товариств України