Ліцензійні обсяги прийому

Ліцензійні обсяги прийому до університету за ступенем бакалавр

Спеціальність

Спеціалізація
(освітня програма)
/може повторювати назву спеціальності/

Ліцензовані обсяги

Код

Назва

Денна форма навчання

Заочна форма навчання

051

Економіка

Економіка підприємства

90

40

Міжнародна економіка

292

Міжнародні економічні відносини

Міжнародні економічні відносини

90

25

Міжнародний бізнес

061

Журналістика

Реклама у бізнесі

30

30

071

Облік і оподаткування

Облік і оподаткування

75

160

Облік, аналіз і контроль діяльності підприємства

Облік, аудит та оподаткування діяльності підприємства

072

Фінанси, банківська справа та страхування

Фінанси, банківська справа та страхування

75

200

Фінанси

Страхова справа

Банківська справа

073

Менеджмент

Менеджмент

80

80

075

Маркетинг

Маркетинг

80

100

Маркетинг на ринку товарів і послуг

Маркетинг туристичного та готельного бізнесу

076

Підприємництво, торгівля та біржова діяльність

Товарознавство і торговельне підприємництво

170

255

Товарознавство та експертиза в митній справі

081

Право

Право

80

80

122

Комп'ютерні науки

Комп'ютерні науки

30

30

181

Харчові технології

Харчові технології

50

50

183

Технології захисту навколишнього середовища

Технології захисту навколишнього середовища

40

20

241

Готельно-ресторанна справа

Готельно-ресторанна справа

50

50

242

Туризм

Туризм

50

50

Ліцензійні обсяги прийому до університету за ступенем магістр

Спеціальність

Спеціалізація
(освітня програма)
/може повторювати назву спеціальності/

Ліцензовані обсяги

Назва

Галузь знань

Денна форма навчання

Заочна форма навчання

051

Економіка

Економіка підприємства

35

30

Міжнародна економіка

292

Міжнародні економічні відносини

Міжнародні економічні відносини

40

-

071

Облік і оподаткування

Облік і оподаткування

60

100

Облік, аналіз і контроль в системі управління підприємством

Аудит, консалтинг та оподаткування

072

Фінанси, банківська справа та страхування

Фінанси, банківська справа та страхування

55

85

Фінансовий менеджмент у сфері бізнесу

Страховий менеджмент

Банківський менеджмент

073

Менеджмент

Менеджмент

65

65

Управління іннова­ційною діяльністю

Управління фінансово-економічною безпекою

074

Публічне управління та адміністрування

Публічне управління та адміністрування

15

15

075

Маркетинг

Маркетинг

30

30

Маркетинг у торгівлі та послугах

Міжнародний маркетинг

076

Підприємництво, торгівля та біржова діяльність

Товарознавство та комерційна діяльність

115

130

Товарознавство та експертиза в митній справі

081

Право

Право

40

40

181

Харчові технології

Харчові технології

10

15

241

Готельно-ресторанна справа

Готельно-ресторанна справа

20

20