Ліцензійні обсяги прийому

Ліцензійні обсяги прийому до університету за ступенем бакалавр

Спеціальність

Спеціалізація
(освітня програма) 
/може повторювати назву спеціальності/

Ліцензовані обсяги

Код

Назва

Денна форма навчання

Заочна форма навчання

051

Економіка

Економіка підприємства

90

40

Міжнародна економіка

061

Журналістика

Реклама у бізнесі

40

20

071

Облік і оподаткування

Облік і оподаткування

75

160

072

Фінанси, банківська справа та страхування

Фінанси, банківська справа та страхування

75

200

073

Менеджмент

Менеджмент

80

80

075

Маркетинг

Маркетинг

80

100

076

Підприємництво, торгівля та біржова діяльність

Товарознавство і торговельне підприємництво

150

275

Товарознавство та експертиза в митній справі

081

Право

Право

90

100

122

Комп'ютерні науки

Комп'ютерні науки

40

20

181

Харчові технології

Харчові технології

30

70

183

Технології захисту навколишнього середовища

Технології захисту навколишнього середовища

40

20

241

Готельно-ресторанна справа

Готельно-ресторанна справа

65

65

242

Туризм

Туризм

60

40

292

Міжнародні економічні відносини

Міжнародні економічні відносини

90

25

Міжнародний бізнес

Міжнародний бізнес (англійська мова навчання)

Ліцензійні обсяги прийому до університету за ступенем магістр

Спеціальність

Спеціалізація
(освітня програма) 
/може повторювати назву спеціальності/

Ліцензовані обсяги

Назва

Галузь знань

Денна форма навчання

Заочна форма навчання

051

Економіка

Економіка підприємства

35

30

Міжнародна економіка

071

Облік і оподаткування

Облік і оподаткування

60

100

072

Фінанси, банківська справа та страхування

Фінанси, банківська справа та страхування

50

90

073

Менеджмент

Менеджмент

65

65

Управління іннова­ційною діяльністю

Управління фінансово-економічною безпекою

075

Маркетинг

Маркетинг

30

30

076

Підприємництво, торгівля та біржова діяльність

Товарознавство та комерційна діяльність

70

175

Товарознавство та експертиза в митній справі

081

Право

Право

40

40

181

Харчові технології

Харчові технології

10

15

241

Готельно-ресторанна справа

Готельно-ресторанна справа

30

40

292

Міжнародні економічні відносини

Міжнародні економічні відносини

40

-