Вартість навчання

Вартість навчання одного студента у Львівському торговельно-економічному університеті для здобуття ступеня бакалавр набору 2017 року

Спеціальність

Спеціалізація
(освітня програма)
/може повторювати назву спеціальності/

Вартість одного року навчання, грн.*

Код

Назва

Денна форма навчання

Заочна форма навчання

051

Економіка

Економіка підприємства

9720

7750

Міжнародна економіка

292

Міжнародні економічні відносини

Міжнародні економічні відносини

9920

7750

Міжнародний бізнес

061

Журналістика

Реклама у бізнесі

9720

7750

071

Облік і оподаткування

Облік і оподаткування

9720

7750

Облік, аналіз і контроль діяльності підприємства

Облік, аудит та оподаткування діяльності підприємства

072

Фінанси, банківська справа та страхування

Фінанси, банківська справа та страхування

9720

7750

Фінанси

Страхова справа

Банківська справа

073

Менеджмент

Менеджмент

9720

7750

075

Маркетинг

Маркетинг

9720

7750

Маркетинг на ринку товарів і послуг

Маркетинг туристичного та готельного бізнесу

076

Підприємництво, торгівля та біржова діяльність

Товарознавство і торговельне підприємництво

9720

7750

Товарознавство та експертиза в митній справі

081

Право

Право

10940

9480

122

Комп'ютерні науки

Комп'ютерні науки

9720

7750

181

Харчові технології

Харчові технології

9720

7750

183

Технології захисту навколишнього середовища

Технології захисту навколишнього середовища

7800

6800

241

Готельно-ресторанна справа

Готельно-ресторанна справа

9920

7750

242

Туризм

Туризм

9720

7750

Вартість навчання одного студента у Львівському торговельно-економічному університеті для здобуття ступеня магістр набору 2017 року

Спеціальність

Спеціалізація
(освітня програма)
/може повторювати назву спеціальності/

Вартість одного року навчання, грн.

Назва

Галузь знань

Денна форма навчання

Заочна форма навчання

051

Економіка

Економіка підприємства

12500

10350

Міжнародна економіка

292

Міжнародні економічні відносини

Міжнародні економічні відносини

14350

-

071

Облік і оподаткування

Облік і оподаткування

12500

10350

Облік, аналіз і контроль в системі управління підприємством

Аудит, консалтинг та оподаткування

072

Фінанси, банківська справа та страхування

Фінанси, банківська справа та страхування

12550

10450

Фінансовий менеджмент у сфері бізнесу

Страховий менеджмент

Банківський менеджмент

073

Менеджмент

Менеджмент

12400

10350

Управління іннова­ційною діяльністю

Управління фінансово-економічною безпекою

074

Публічне управління та адміністрування

Публічне управління та адміністрування

12400

10350

075

Маркетинг

Маркетинг

12500

10350

Маркетинг у торгівлі та послугах

Міжнародний маркетинг

076

Підприємництво, торгівля та біржова діяльність

Товарознавство та комерційна діяльність

12450

10550

Товарознавство та експертиза в митній справі

13150

10850

081

Право

Право

15100

12550

181

Харчові технології

Харчові технології

12450

10550

241

Готельно-ресторанна справа

Готельно-ресторанна справа

12850

10550