Вартість навчання

Вартість навчання одного студента у Львівському торговельно-економічному університеті для здобуття ступеня бакалавр набору 2017 року

Спеціальність

Спеціалізація
(освітня програма)
 
/може повторювати назву спеціальності/

Вартість одного року навчання, грн.

Код

Назва

Денна форма навчання

Заочна форма навчання

051

Економіка

Економіка підприємства

9720

7750

Міжнародна економіка

061

Журналістика

Реклама у бізнесі

9720

7750

071

Облік і оподаткування

Облік і оподаткування

9720

7750

072

Фінанси, банківська справа та страхування

Фінанси, банківська справа та страхування

9720

7750

073

Менеджмент

Менеджмент

9720

7750

075

Маркетинг

Маркетинг

9720

7750

076

Підприємництво, торгівля та біржова діяльність

Товарознавство і торговельне підприємництво

9720

7750

Товарознавство та експертиза в митній справі

081

Право

Право

10940

9480

122

Комп'ютерні науки

Комп'ютерні науки

9720

7750

181

Харчові технології

Харчові технології

9720

7750

183

Технології захисту навколишнього середовища

Технології захисту навколишнього середовища

7800

6800

241

Готельно-ресторанна справа

Готельно-ресторанна справа

9920

7750

242

Туризм

Туризм

9920

7750

292

Міжнародні економічні відносини

Міжнародні економічні відносини

10590

8500

-

-

Міжнародний бізнес

Міжнародний бізнес (англійська мова навчання)***

***Тільки денна форма навчання, вартість навчання 19500 грн.

Вартість навчання одного студента у Львівському торговельно-економічному університеті для здобуття ступеня магістр набору 2017 року

Спеціальність

Спеціалізація
(освітня програма)
 
/може повторювати назву спеціальності/

Вартість одного року навчання, грн.

Назва

Галузь знань

Денна форма навчання

Заочна форма навчання

051

Економіка

Економіка підприємства

12500

10350

Міжнародна економіка

071

Облік і оподаткування

Облік і оподаткування

12500

10350

072

Фінанси, банківська справа та страхування

Фінанси, банківська справа та страхування

12500

10450

073

Менеджмент

Менеджмент

12400

10350

Управління іннова­ційною діяльністю

Управління фінансово-економічною безпекою

075

Маркетинг

Маркетинг

12500

10350

076

Підприємництво, торгівля та біржова діяльність

Товарознавство та комерційна діяльність

12500

10550

Товарознавство та експертиза в митній справі

13150

10550

081

Право

Право

15100

12550

181

Харчові технології

Харчові технології

12500

10550

241

Готельно-ресторанна справа

Готельно-ресторанна справа

12850

10550

292

Міжнародні економічні відносини

Міжнародні економічні відносини

14350

-