Вартість навчання

Вартість навчання одного студента у Львівському торговельно-економічному університеті для здобуття ступеня бакалавр набору 2018 року

Спеціальність

Спеціалізація
(освітня програма)
 
/може повторювати назву спеціальності/

Вартість одного року навчання, грн.

Код

Назва

Денна форма навчання

Заочна форма навчання

051

Економіка

Економіка підприємства

12000

9800

Міжнародна економіка

061

Журналістика

Реклама у бізнесі

12000

9800

071

Облік і оподаткування

Облік і оподаткування

12000

9800

072

Фінанси, банківська справа та страхування

Фінанси, банківська справа та страхування

12000

9800

073

Менеджмент

Менеджмент

12000

9800

075

Маркетинг

Маркетинг

12000

9800

076

Підприємництво, торгівля та біржова діяльність

Товарознавство і торговельне підприємництво

12000

9800

Товарознавство та експертиза в митній справі

081

Право

Право

13200

11900

122

Комп'ютерні науки

Комп'ютерні науки

12000

9800

181

Харчові технології

Харчові технології

12000

9800

183

Технології захисту навколишнього середовища

Технології захисту навколишнього середовища

9400

8200

241

Готельно-ресторанна справа

Готельно-ресторанна справа

12500

9800

242

Туризм

Туризм

12500

9800

292

Міжнародні економічні відносини

Міжнародні економічні відносини

12500

10900

-

-

Міжнародний бізнес

Міжнародний бізнес (англійська мова навчання)***

 ***Тільки денна форма навчання, вартість навчання 19500 грн.

 

Вартість навчання одного студента у Львівському торговельно-економічному університеті для здобуття ступеня магістр набору 2018 року

Спеціальність

Спеціалізація
(освітня програма)
 
/може повторювати назву спеціальності/

Вартість одного року навчання, грн.

Назва

Галузь знань

Денна форма навчання

Заочна форма навчання

051

Економіка

Економіка підприємства

14400

12000

Міжнародна економіка

071

Облік і оподаткування

Облік і оподаткування

14400

12000

072

Фінанси, банківська справа та страхування

Фінанси, банківська справа та страхування

14400

12100

073

Менеджмент

Менеджмент

14400

12000

Управління іннова­ційною діяльністю

Управління фінансово-економічною безпекою

075

Маркетинг

Маркетинг

14400

12000

076

Підприємництво, торгівля та біржова діяльність

Товарознавство та комерційна діяльність

14400

12000

Товарознавство та експертиза в митній справі

15000

12000

081

Право

Право

17200

14400

181

Харчові технології

Харчові технології

14400

12000

241

Готельно-ресторанна справа

Готельно-ресторанна справа

14700

12200

292

Міжнародні економічні відносини

Міжнародні економічні відносини

16300

-