Акредитаційна експертиза освітньо-професійної програми «Міжнародні економічні відносини»

26.01.2018 18:32

24-26 січня 2018 року згідно наказу Міністерства освіти і науки України № 39-л від 15.01.2018 р. в Університеті проведено акредитаційну експертизу освітньо-професійної програми “Міжнародні економічні відносини” зі спеціальності 056 (292)“Міжнародні економічні відносини” за другим (магістерським) рівнем вищої освіти.

Експертна комісія у складі голови комісії Якубовського Сергія Олексійовича, доктора економічних наук, професора, завідувача кафедри світового господарства та міжнародних економічних відносин Одеського національного економічного університету імені І. І. Мечникова та Сохацької Олени Миколаївни, доктора економічних наук, професора, завідувача кафедри міжнародних економічних відносин Тернопільського національного економічного університету дала позитивний висновок про можливість акредитації освітньо-професійної програми "Міжнародні економічні відносини" зі спеціальності 056 (292) "Міжнародні економічні відносини" за другим (магістерським) рівнем вищої освіти.

Експертний висновок у форматі .pdf