Акредитаційна експертиза освітньо-професійної програми “Право”

14.06.2018 17:22

13-15 червня 2018 року згідно наказу Міністерства освіти і науки України № 1124-л від 12.06.2018 року в університеті проходить акредитаційна експертиза освітньо-професійної програми “Право” зі спеціальності 081 “Право” за першим (бакалаврським) рівнем вищої освіти.

Експертна комісія у складі голови комісії – завідувача кафедри трудового, екологічного та аграрного права Прикарпатського національного університету імені Василя Стефаника, доктора юридичних наук, професора Кобецької Надії Романівни  та завідувача кафедри цивільного права і процесу Національної академії внутрішніх справ, доктора юридичних наук, професора Бичкової Світлани Сергіївни проводять роботу з акредитації освітньо-професійної програми “Право” зі спеціальності 081 “Право” за першим (бакадаврським) рівнем вищої освіти.