Акредитаційна експертиза освітньо-професійної програми «Маркетинг»

22.01.2018 12:16

17-19 січня 2018 року згідно наказу Міністерства освіти і науки України № 11-л від 9.01.2018 р. в університеті проведено акредитаційну експертизу освітньо-професійної програми «Маркетинг» зі спеціальності 075 «Маркетинг» за другим (магістерським) рівнем вищої освіти.

Експертна комісія у складі голови комісії Федорченка Андрія Васильовича, доктора економічних наук, професора, завідувача кафедри маркетингу ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана» і Савицької Наталії Леонідівни, доктора економічних наук, професора, завідувача кафедри маркетингу і комерційної діяльності Харківського державного університету харчування та торгівлі дала позитивний висновок про можливість акредитації освітньо-професійної програми «Маркетинг» зі спеціальності 075 «Маркетинг» за другим (магістерським) рівнем вищої освіти.