Актуальні проблеми розвитку обліку, аналізу, контролю і оподаткування

17.05.2018 18:00

17 травня 2018 року на базі університету відбулася 8 міжнародна науково-практична конференція на тему «Актуальні проблеми розвитку обліку, аналізу, контролю і оподаткування у контексті європейської інтеграції та сучасних викликів глобалізації».   Організатори заходу – Міністерство освіти і науки України; Львівський торговельно-економічний університет; Краківський економічний університет; Білоруський торгово-економічний університет споживчої кооперації; Вроцлавський економічний університет; Кооперативно-торговий університет Молдови; Київський національний торговельно-економічний університет; Житомирський державний технологічний університет; Одеський національний економічний університет; Національна академія статистики, обліку та аудиту; Методологічна рада з бухгалтерського обліку при Міністерстві фінансів України; Федерація професійних бухгалтерів і аудиторів України та Аудиторська Палата України.   У науковому форумі взяли участь 163 представника з 41 закладу вищої освіти України, Польщі, Молдови та Білорусії, якими подано до збірника матеріалів конференції 141 наукову публікацію.

Відкрив науковий форум ректор університету, професор П.О. Куцик. У виступі Петро Олексійович привітав учасників у стінах найстарішого торговельно-економічного вишу України та Центральної й Східної Європи. Ректор закликав присутніх до активної наукової дискусії та обговорення теоретичних і практичних проблемних аспектів обліку, аналізу, контролю і оподаткування  в сучасних умовах глобалізації економіки. Користуючись нагодою, П.О. Куцик привітав зі святом Вознесіння Христового та Всесвітнього дня вишиванки.
Робота конференції проходила за такими пленарними засіданнями: сучасний стан і актуальні проблеми теорії та практики обліку і звітності (модератори:  завідувач кафедри обліку і аудиту Житомирського державного технологічного університету, д.е.н., проф. С.Ф. Легенчук; ректор університету, професор П.О. Куцик); розвиток контролю, аудиту і аналізу у контексті сучасних викликів глобалізації економічних відносин (модератор:  завідувач кафедри  аудиту, аналізу та оподаткування університету, д.е.н.,  проф.  К.І. Редченко).
Наукова дискусія на конференції відбулася за такими тематичними напрямами: тенденції та напрями розвитку бухгалтерського обліку в умовах світових інтеграційних процесів; удосконалення контролю й аудиту в контексті Європейської інтеграції національної економіки; обліково-аналітичні аспекти оптимізації та удосконалення оподаткування підприємницької діяльності; розвиток інформаційних систем і технологій обліку, аналізу та контролю в контексті управління суб’єктами господарювання.
На засіданні були заслухані та обговорені доповіді провідних науковців і практиків за результатами проведених наукових досліджень сучасного стану, проблем й пріоритетів розвитку обліку, аналізу, контролю і оподаткування.
За результатами обговорення учасниками наукового заходу прийнято резолюцію конференції за результатами пленарних засідань до Методологічної ради з бухгалтерського обліку при Міністерстві фінансів України та Аудиторської палати України в якій окреслено основні проблеми і перспективи розвитку бухгалтерського обліку, аналізу й аудиту в сучасних умовах господарювання та подані практичні рекомендації. Також ухвалено резолюцію до Міністерства освіти і науки України з питань підготовки фахівців з обліку та оподаткування.
Слід відзначити, що учасники конференції відвідали святковий концерт присвячений Дню матері, а також мали змогу ознайомитися із виставкою вишиванок, яку підготували з нагоди Всесвітнього дня вишиванки викладачі, працівники та студенти університету.

Матеріали конференції тут