Безоплатне навчання!

12.07.2019 17:08

Абітурієнти, які вступають на навчання у Львівський торговельно-економічний університет для здобуття освітнього ступеня бакалавра на основі повної загальної середньої освіти на денну форму навчання та конкурсний бал яких становить 170 і більше балів, зараховуються в Університет на БЕЗОПЛАТНІЙ ОСНОВІ (за винятком спеціальності "Міжнародні економічні відносини" освітня програма "Міжнародні економічні відносини (англійська мова навчання)"). Квота для такої категорії вступників складає 5 осіб для кожної із спеціальностей.