Економіка України: проблеми та перспективи розвитку

27.12.2017 13:01

27 грудня 2017 року на базі університету відбулася Всеукраїнська науково-практична інтернет-конференція на тему «Проблеми та перспективи розвитку економіки України в умовах глобалізації» для викладачів та молодих вчених. Організатори – Львівський торговельно-економічний університет, Харківський державний університет харчування та торгівлі, Хмельницький національний університет, університет ім. Альфреда Нобеля. Мета конференції – обговорення проблем розвитку економіки України та удосконалення фінансово-економічної діяльності суб’єктів реального сектору економіки України в умовах глобалізації.

Робота конференції відбулася за такими тематичними напрямами: перспективи реформування економіки України та її інтеграція у глобалізаційну економічну систему; економічні регулятори та інструменти подолання дисбалансів соціально-економічного розвитку України; інвестиційно-інноваційні аспекти розвитку суб'єктів національної економіки у період трансформаційних перетворень; сучасні проблеми розвитку підприємництва та формування середнього класу в Україні; стратегічні пріоритети та механізми розвитку вітчизняних підприємств: наукові засади та практичний досвід.
До участі в конференції долучилися понад 130 учасників з 19 вищих навчальних закладів та наукових установ. Серед них: Львівський торговельно-економічний університет, Вінницький торговельно-економічний інститут КНТЕУ, ГО «Iнститут міжнародних економічних досліджень», Донецький національний університет ім. В. Стуса, Інститут банківських технологій та бізнесу Університету банківської справи, Інститут інноваційної освіти Київського національного університету будівництва і архітектури, Львівський державний університет фізичної культури ім. І. Боберського, Львівський інститут економіки і туризму, Львівський техніко-економічний колледж НУ «Львівська політехніка», Мукачівський кооперативний торговельно-економічний коледж, Національний інститут стратегічних досліджень, НУ «Львівська політехніка», Одеський національний політехнічний університет, Полтавський університет економіки  і торгівлі, Університет ім. Альфреда Нобеля, Харківський національний автомобільно-дорожній університет, Харківський державний університет харчування та торгівлі, Хмельницький національний університет, Центральноукраїнський національний технічний університет.

Матеріали конференції тут