Економіка України в умовах євроінтеграції: проблеми та перспективи розвитку

25.01.2019 10:07

24 січня 2018 року на базі університету відбулася всеукраїнська науково-практична інтернет-конференція здобувачів вищої освіти і молодих учених на тему «Проблеми та перспективи розвитку економіки України в умовах євроінтеграції», організована Львівським торговельно-економічним університетом, Одеським національним політехнічним університетом, Харківським державним університетом харчування та торгівлі, Хмельницьким національним університетом, Університетом ім. Альфреда Нобеля. Мета конференції – обговорення проблем розвитку економіки України та удосконалення фінансово-економічної діяльності суб’єктів реального сектору економіки України в умовах євроінтеграції.

Робота конференції відбулася за тематичними напрямами:
1.    Перспективи реформування економіки України та її інтеграція у глобалізаційну економічну систему.
2.    Економічні регулятори та інструменти подолання дисбалансів соціально-економічного розвитку України.
3.    Інвестиційно-інноваційні аспекти розвитку суб'єктів національної економіки у період трансформаційних перетворень.
4.    Сучасні проблеми розвитку підприємництва та формування середнього класу в Україні.
5.    Стратегічні пріоритети та механізми розвитку вітчизняних підприємств: наукові засади та практичний досвід.
До участі в конференції долучилися понад 100 викладачів, науковців, аспірантів, здобувачів вищої освіти з 17 закладів вищої освіти. Серед них: Вінницький кооперативний інститут, Вінницький торговельно-економічний інститут КНТЕУ, Дніпропетровський національний університет залізничного транспорту ім. акад. В. Лазаря, Інститут інноваційної освіти Київського національного університету будівництва і архітектури, Львівський техніко-економічний коледж Національного університету «Львівська політехніка», Міжнародний університет фінансів, Національний університет «Львівська політехніка», Національний технічний університет «Харківський політехнічний інститут», Одеський національний політехнічний університет, Полтавська державна аграрна академія, Таврійський державний агротехнологічний університет, Університет ім. А. Нобеля, Харківський державний університет харчування та торгівлі, Харківський національний технічний університет сільського господарства ім. П. Василенка, Хмельницький національний університет, Чернівецький торговельно-економічний інститут КНТЕУ.

Матеріали Всеукраїнської науково-практичноїконференції здобувачів вищої освіти і молодих учених .PDF