Фінансове забезпечення розвитку економіки і торгівлі України

13.05.2017 13:34

12 травня 2017 року в університеті відбулося засідання секції "Формування системи фінансового забезпечення розвитку економіки і торгівлі України в умовах євроінтеграції" (керівник секції: д.е.н., проф. Васильців Т. Г.) наукової конференції професорсько-викладацького складу і аспірантів університету на тему «Актуальні проблеми економіки і торгівлі в сучасних умовах євроінтеграції».

На секції були заслухані та обговорені доповіді викладачів та аспірантів: доц. Власюк Н.І. з темою «Методи оцінювання фінансової стійкості підприємства»; доц. Чуй І.Р. з темою «Податкове навантаженнч фінансових систем»; доц. Мединська Т. В., асп. Малець А.Т. з темою «Нормативно-правове регулювання діяльності великих платників податків в Україні»; доц. Юсипович О. І., асп. Клим Р.А. з темою «Пріоритетні напрями та фінансові інструменти активізації інвестицій в економіку України»; доц. Оліярник В. В. з темою «Грошово-кредитна політика НБУ та її вплив на рівень цін та економіку держави»; ст. викл. Сокульський В. М. з темою «Удосконалення оподаткування доходів фізичних осіб в економіку України».