Інформація про навчально-методичне та інформаційне забезпечення спеціальностей, що акредитуються

07.12.2017 09:57

Інформація про навчально-методичне та інформаційне забезпечення бакалавра напряму підготовки 6.030507  “Маркетинг” (спеціальності 075 “Маркетинг”)

Інформація про навчально-методичне та інформаційне забезпечення магістра спеціальності 075 “Маркетинг”

Інформація про навчально-методичне та інформаційне забезпечення магістра спеціальності 056 “Міжнародні економічні відносини”