Інноваційні процеси і їх вплив на ефективність діяльності підприємства

22.05.2018 09:28

22 травня 2018 року на базі університету відбулася ХV науково-практична конференція студентів закладів вищої освіти Укркоопспілки на тему “Інноваційні процеси і їх вплив на ефективність діяльності підприємства”, на якій обговорено актуальні питання економічного розвитку національної економіки в умовах сучасних геополітичних й інформаційних трансформацій суспільства. Організатор заходу – Навчально-методичний центр “Укоопосвіта” Всеукраїнської центральної спілки споживчих товариств. На конференцію подано 28 наукові доповіді студентів з Львівського торговельно-економічного університету, Хмельницького кооперативного торговельно-економічного інституту, Мукачівського кооперативного торговельно-економічного коледжу, Львівського кооперативного коледжу економіки і права, Рівненського кооперативного економіко-правового коледжу, Луцького кооперативного коледжу Львівського торговельно-економічного університету, Тернопільського кооперативного торговельно-економічного коледжу, Чернігівського кооперативного коледжу та Чернівецького кооперативного економіко-правового коледжу.

Відкрила науковий форум вітальним словом член Правління Укркоопспілки, директор Департаменту кадрової політики, освіти і науки, директор НМЦ “Укоопосвіта”, к.е.н. Л. Г. Войнаш.
Лідія Герасимівна нагадала, що конференція проводиться за географічним принципом: у Львівському торговельно-економічному університеті та у Полтавському університеті економіки та торгівлі. Також вона закликала до наукового диспуту з метою формування системного підходу щодо удосконалення діяльності підприємств, шляхом реалізації інноваційних процесів.
У вітальному слові ректор університету, професор П. О. Куцик привітав учасників наукового форуму у найстарішому торговельно-економічному вищому навчальному закладі України та Центральної і Східної Європи. Петро Олексійович закликав молодих науковців до плідної наукової дискусії з обговорення актуальних проблем, що впливають на ефективну діяльність підприємств.
Наукова тематика робіт учасників конференції виявилася різноманітною та актуальною. Студенти у своїх працях досліджували проблемні аспекти модернізації національної економіки та шляхи її розвитку; інновації у роздрібній торгівлі, готельно-ресторанному бізнесі та в АПК України; інноваційні підходи до технологій виробництва харчових продуктів на непродовольчих товарів; інструменти підвищення рівня конкурентоспроможності підприємства; сучасні технології маркетингу; напрями удосконалення обліку і контролю як інформаційного забезпечення прийняття управлінських рішень; проблеми захисту авторських прав в мережі Інтернет та проблеми ефективності національного законодавства.
При підведенні підсумків конференції Л. Г. Войнаш відзначила глибокий науковий та аналітичний зміст наукових досліджень і практичне значення робіт для підприємств споживчої кооперації та економіки країни загалом. У свою чергу, ректор Університету, професор П. О. Куцик запросив студентів після закінчення коледжу продовжити навчання в університеті та пообіцяв сприяти їх науковому росту, що є важливим чинником у навчальному процесі й формуванні їх як сучасного висококваліфікованого фахівця.
Після урочистого вручення Дипломів НМЦ “Укоопосвіта” та сертифікатів, які надають право студентам коледжів продовжити навчання в університеті на пільгових умовах, оргкомітетом організовано екскурсію історичними та культурними пам’ятками міста Лева.