Конкурс на отримання стипендій на навчання/стажування у рамках програми Erasmus+:

10.11.2017 14:01

Університет є партнером проекту програми «Erasmus+ КА1 — Міжнародна Кредитна Мобільність» з Вроцлавським університетом та університетом Пардубіце, які фінансує Європейський Союз та Національні Агенції Агенції Еразмус Плюс.

Відповідно до умов проекту студенти університету II - IV курсів, мають можливість навчатися у партнерському університеті упродовж 5 місяців у другому семестрі 2016/2017 н.р.

– у Вроцлавському економічному університеті (м. Вроцлав, Польща) за напрямом Business Studies/Economics - 1 студент;
– в університеті Пардубіце (м. Пардубіце, Чехія) за напрямами Business administration, Economics, Information and Communication Technologies/Computing Science - 2 студентів.

Кандидати повинні відповідати таким вимогам:

– бути студентом(кою) університету;
– володіти англійською мовою не нижче рівня В1.

Переможцям конкурсу виплачуватимуть щомісячну стипендію та відшкодують витрати на проїзд за кошти проекту.

Для здобуття індивідуального гранту необхідно

- на Вроцлавський університет до 20 листопада  (включно)
- на університет Пардубіце до 20 листопада  (включно)

ПОДАТИ до центру міжнародної освіти та співпраці університету (вул. Туган-Барановського, 10,  каб. 219) такі документи АНГЛІЙСЬКОЮ МОВОЮ:

  • резюме/ СV (формат Europass) ;
  • фотокопію закордонного паспорту;
  • довідку про навчання в університеті;
  • підписаний студентом та координатором академічної мобільності від факультету (деканом) план навчання (вимога набрати під час мобільноcті мінімум 30 кредитів ECTS за один семестр) у партнерському університеті Learning Agreement for Studies (перелік курсів студентам необхідно узгодити з деканатом для подальшого часткового або повного перезарахування вибраних дисциплін);
  • виписку з оцінками та кредитами з кожного предмету (Transcript of Records), завірену в деканаті; (див. зразки);
  • сертифікат про підтвердження знання англійської мови не нижче рівня В1 (перевага надаватиметься офіційним сертифікатам, таким як TOEFL, IELTS тощо). У випадку відсутності сертифіката необхідно заповнити Language Assessment Sheet, який потрібно завірити у викладача іноземної мови з мокрою печаткою в деканаті;
  • мотиваційний лист (максимальний обсяг – 1 сторінка формату А4).

Перелік курсів для складання індивідуального плану навчання

- у Вроцлавському економічному університеті:
http://www.ue.wroc.pl/international_cooperation/8956/courses_offer_2016_2017.html

- в університеті Пардубіце:
http:www.upce.cz/english/study/exchange-programmes/ects-catalogue/courses-economics-faculty.html?fakulta=E&rok=2016

Аплікаційні форми та інші документи для університету  

Університет міста Пардубіце шукати за посиланням
http://www.upce.cz/english/study/exchange-programmes/application-forms.html

для Вроцлавського економічного університету

Language-Assessment-Sheet_zrazok.docx
UW_Application_For_Admission.doc
UW_Learning_Agreement.doc
UW_Transcript_of_Records.doc


Всі документи необхідно:

– подати в паперовому вигляді до Центру міжнародної освіти та співпраці;
– надіслати (скановані копії по порядку згідно вимог одним файлом у форматі PDF, максимальний розмір – 15 Мб) на електронні скриньки: erasmus.lute(at)gmail.com

Будь-які документи, надіслані після вказаного терміну, не будуть прийняті до розгляду.

Детальна інформація про Вроцлавський  економічному університеті:

http://www.ue.wroc.pl http://www.ue.wroc.pl/biznes/7714/information_for_incoming_students.html   

університет Пардубіце: http://www.uni-pardubice.eu

* Просимо звернути увагу, що кожен учасник самостійно покриває витрати на страхування та витрати пов’язані з отриманням дозволу на проживання в країні перебування під час мобільності. Сума витрат на подорож базується не на ціні самого квитка, а вираховується відповідно до відстані від домашнього до приймаючого університету за допомогою онлайн-калькулятора: ec.europa.eu/programmes/erasmus-plus/tools/distance_en.htm

Відбір студентів, номінованих на участь у програмі мобільності, буде здійcнюватися ЛТЕУ за такими критеріями:

– академічна успішність (50%);
– знання іноземної мови (30%);
– мотивація (10%);
– суспільна активність / заангажованість у наукову діяльність (10%).

Процедура зарахування. Центр міжнародної освіти та співпраці інформує учасників про результати конкурсу. Перевага надаватиметься студентам, які ще не брали участь у програмі мобільності Еразмус+. На підставі критеріїв відбору (за кожен окремий пункт критеріїв учасник отримує бали) формується рейтинговий список найсильніших кандидатів в порядку спадання, що дозволяє згодом сформувати список номінованих кандидатів на участь у програмі мобільності та резервний список. Заявники, які набирають найвищі бали проходять співбесіду у Центрі міжнародної освіти та співпраці. Після співбесіди Центр надсилає список номінованих осіб до університету, який приймає учасників мобільності в рамках програми Erasmus+. Остаточне рішення про прийняття або неприйняття номінованих кандидатів ухвалюється приймаючою стороною. У випадку відмови від участі у програмі мобільності номінованої особи, учасники з резервного списку подаються на розгляд приймаючого університету, відповідно до черговості у рейтинговому списку.