Конкурс на заміщення посади директора Луцького кооперативного коледжу Львівського торговельно-економічного університету

29.09.2017 13:59

Львівський торговельно-економічний університет оголошує конкурс з 30 вересня 2017 року на заміщення посади директора Луцького кооперативного коледжу Львівського торговельно-економічного університету.

Перелік документів, які подаються на ім'я ректора університету:

  • заява про участь у конкурсі;
  • особовий листок з обліку кадрів;
  • автобіографія;
  • копії документів про вищу освіту, науковий ступінь та вчене звання, засвідчені в установленому порядку;
  • довідку про проходження попереднього (періодичного) психіатричного огляду, яка видається відповідно до Порядку проведення обов'язкових попередніх та періодичних психіатричних оглядів, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України;
  • довідку про наявність або відсутність судимості; витяг з Єдиного державного реєстру осіб, які вчинили корупційні правопорушення;
  • копію паспорта, засвідчену претендентом;
  • копію трудової книжки;
  • письмову  згоду на збір та обробку персональних даних.

Дата проведення виборів 14.12.2017

Документи подавати за адресою: 79005, м. Львів, вул. Туган-Барановського, 10, навчальний відділ (  кім. 217).

Термін подання  документів  - два  місяці з  дня опублікування оголошення.