Лекційні заняття від прокурорів прокуратури Львівської області

23.03.2018 15:28

20-22 березня 2018 року прокурорами прокуратури Львівської області проведено курс лекційних занять студентам юридичного факультету Львівського торговельно-економічного університету відповідно до п.1 спільного наказу Міністерства освіти і науки України та Генеральної прокуратури України від 13.10.2017 за № 289/1375 “Про співпрацю та комунікацію між відомствами”.   Модератори заходу: від прокуратури Львівської області – начальник відділу організації діяльності у сфері запобігання та протидії корупції, радник юстиції Дейнека О.Б.; від Львівського торговельно-економічного університету – к.ю.н., доцент кафедри теорії держави і права Медвідь А.Б.

Прокурорами було прочитано курс лекцій на теми:
1) “Нагляд за додержанням законів при виконанні судових рішень у кримінальних провадженнях як одна із функцій прокуратури”  (лектор – начальник відділу нагляду за додержанням законів при виконанні судових рішень у кримінальних провадженнях та інших заходів примусового характеру прокуратури області Приведа А.В.);
2) “Процесуальне керівництво досудовим розслідуванням” (лектор – прокурор відділу нагляду за додержанням законів територіальними органами поліції при провадженні досудового розслідування та підтриманням державного обвинувачення прокуратури області, к.ю.н. Кахнич В.С.);
3) “Особливості розслідування корупційних кримінальних правопорушень” (лектор – заступник начальника першого слідчого відділу слідчого управління прокуратури області, к.ю.н. Незнайко С.В.);
4) “Функції прокурора” (лектор – заступник начальника відділу роботи з кадрами прокуратури області Паламарчук М.М.)
5) “Особливості організації роботи прокурора як спеціально уповноваженого суб’єкта у сфері протидії корупції поза межами кримінального провадження” (лектор – прокурор відділу організації діяльності у сфері запобігання та протидії корупції прокуратури області Курач Ю.І.);
6) “Особливості притягнення осіб до адміністративної відповідальності за правопорушення, пов’язані з корупцією” (лектор – прокурор відділу організації діяльності у сфері запобігання та протидії корупції прокуратури області Черкес Б.З.).
Вказаними заходами охоплено теоретичні, практичні та законодавчі аспекти здійснення повноважень органами прокуратури через призму додержання конституційних прав людини та громадянина. Також лектори звернули увагу слухачів на типові проблемні питання, які найчастіше виникають під час здійснення прокурорами функцій органів прокуратури.
Спілкування зі студентами будувалося у формі конструктивної дискусії-діалогу з лекторами.