ЛЬВІВСЬКИЙ ТОРГОВЕЛЬНО-ЕКОНОМІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ ОГОЛОШУЄ КОНКУРС

13.02.2018 12:39

на заміщення посад науково-педагогічного складу:

Кафедра фінансів, кредиту та страхування: завідувач кафедри, д.е.н.
(1 ставка) .

Кафедра підприємництва, торгівлі і логістики: завідувач кафедри, д.е.н.
(1 ставка); д.е.н., професор (1 ставка).

Кафедра митного та технічного регулювання: завідувач кафедри, д.т.н.
 (1 ставка).

Перелік документів, які подаються на ім'я ректора університету:

заява про участь у конкурсі, особовий листок з обліку кадрів, автобіографія, копії документів про вищу освіту, науковий ступінь та вчене звання, засвідчені в установленому порядку, список наукових праць, завірений в установленому порядку, згоду на обробку персональних даних, документи, які підтверджують підвищення кваліфікації протягом останніх п'яти років.

Документи надсилати за адресою:
79005, м.Львів, вул. Туган-Барановського, 10, навчальний відділ кім. 217.
Термін подання документів - один місяць від дня опублікування оголошення.

Оголошення надруковане у газеті "Високий замок" №17(5714) від 13 лютого 2018 року.