Міжкафедральний науковий семінар

23.12.2018 09:18

22 грудня 2018 року в університеті на кафедрі фінансово-економічної безпеки та банківського бізнесу відбувся міжкафедральний науковий семінар з розгляду і попередньої експертизи дисертаційної роботи аспірантки Мудрої Р. Р. на здобуття наукового ступеня кандидата економічних наук за спеціальністю 08.00.03 – економіка та управління національним господарством (науковий керівник: доцент кафедри фінансово-економічної безпеки та банківського бізнесу Рущишин Н. М.).

Здобувач витупила з доповіддю про основні результати дисертаційного дослідження, після якої, відбулося обговорення наукових результатів.
Рецензентами роботи виступили: завідувач кафедри теоретичної та прикладної економіки, професор Башнянин Г. І.; доцент кафедри фінансів, кредиту та страхування, доцент Мицак О. В.; доцент кафедри фінансово-економічної безпеки та банківського бізнесу Музичка О. М.
В обговоренні результатів дослідження долучилися проректор з наукової роботи, професор Семак Б. Б., професор Копилюк О. І., доцент Андрейків Т. Я., доцент Самура Ю. О. та доцент Костак З. Р.
За результатами засідання учасники семінару рекомендували дисертацію на здобуття наукового ступеня кандидата економічних наук до захисту на спеціалізованій вченій раді за спеціальністю 08.00.03 – економіка та управління національним господарством.