Міжкафедральний науковий семінар

22.12.2017 09:29

22 грудня на кафедрі підприємництва, торгівлі та логістики відбувся міжкафедральний науковий семінар з обговорення дисертаційної роботи аспіранта кафедри Павлової Марини Борисівни на тему "Управління асортиментом в роздрібних мережах крупноформатних підприємств торгівлі" (науковий керівник – завідувач кафедри ПТЛ, д.е.н., проф. Апопій В. В.). Учасники семінару: проректор університету з наукової роботи, проф. Семак Б. Б. (голова семінару); завідувач кафедри маркетингу, проф. Дайновський Ю. А., завідувач кафедри економіки, проф. Міценко Н. Г.; завідувач кафедри туризму та готельно-ресторанної справи, проф. Мізюк Б. М.; професор кафедри менеджменту, Скрипко Т. О. та викладачі кафедри ПТЛ.

З доповіддю про основні результати дисертаційного дослідження виступила Павлова М. Б. Вона розкрила актуальність теми дисертації, сформулювала мету та обґрунтувала напрями дослідження, виклала найбільш вагомі наукові та практичні результати дослідження, що виносяться на захист та відповіла на запитання учасників семінару.
З оцінкою дисертаційної роботи виступили рецензенти: професор кафедри менеджменту Скрипко Т. О.; професор кафедри ПТЛ, Міщук І. П., професор кафедри ПТЛ, Антонюк Я. М. З характеристикою наукової зрілості Павлової М. Б. виступив науковий керівник, проф. Апопій В.В.
В обговоренні дисертації також активну участь взяли завідувач кафедри туризму та готельно-ресторанної справи, проф. Мізюк Б. М.; завідувач кафедри економіки підприємства, проф. Міценко Н. Г.; завідувач кафедри маркетингу, проф. Дайновський Ю. А.; доцент кафедри ПТЛ Олексин І. І.,  доцент кафедри ПТЛ Шиндировський І. М. Виступаючі вказали на переваги й окремі дискусійні положення дисертаційного дослідження та одноголосно рекомендували дисертаційну роботу "Управління асортиментом в роздрібних мережах крупноформатних підприємств торгівлі" Павлової М. Б. до представлення до захисту за спеціальністю 08.00.04 – економіка та управління підприємствами (за видами економічної діяльності).