Наукова дискусія молодих вчених університету

22.03.2018 09:32

21 березня 2018 року Науковим товариством молодих вчених університету було проведено засідання круглого столу на тему: “Економіко-правові проблеми розвитку внутрішнього ринку України в умовах інтеграційних процесів”.

Відкрили наукове засідання вітальним словом ректор університету, професор П. О. Куцик та проректор з наукової роботи, професор Б. Б. Семак, які підкреслили важливу роль молодих вчених у розвитку сучасної науки та наголосили на актуальності тематики заходу.
Серед доповідачів старший викладач кафедри економіки Хомицький Андрій Іванович з дослідженням на тему “Інституційно-економічний механізм підвищення ефективності функціонування підприємств оптової торгівлі”. Автор дослідив місце підприємств оптової торгівлі у сфері товарного обігу, представив авторську класифікацію методів і показників оцінювання їх діяльності, розробив інституційно-економічний механізм ефективності функціонування підприємств оптової торгівлі.
У доповіді к.ю.н., старшого викладача кафедри теорії держави і права Голинської Мар’яни Ігорівни на тему “Внутрішній ринок ЄС як фундамент економічної інтеграції: історико-правовий аспект” охарактеризовано правове забезпечення діяльності внутрішнього ринку ЄС, акцентовано увагу на директивах і регламентах, що висвітлюють питання його регулювання, наголошено на перспективах економічної інтеграції України в ЄС на підставі підписання у 2014 р. Угоди про асоціацію.
К.т.н., доцент кафедри товарознавства, технологій і управління якістю харчових продуктів Давидович Оксана Ярославівна виступила із доповіддю на тему “Індикатори продовольчої безпеки України”. У доповіді розглянуто актуальність проблеми забезпечення продовольчої безпеки країн світу. Здійснено оцінку та аналіз рівня продовольчої безпеки України за допомогою системи індикаторів, які виділяє ФАО (Продовольча і сільськогосподарська організація ООН), а саме за добовою енергетичною цінністю раціону людини; достатністю споживання окремого харчового продукту; щільністю шляхів сполучення; економічною доступністю продуктів харчування; диференціацією вартості харчування за соціальними групами та продовольчою незалежністю за окремими продуктами харчування. Надано наукові рекомендації щодо підвищення рівня продовольчої безпеки України.
Аспірант кафедри міжнародних економічних відносин Лега Олег Степанович виступив із доповіддю на тему “Макроекономічні проблеми розвитку внутрішнього ринку України в умовах інтеграційних процесів”. Автором охарактеризовано стан внутрішнього ринку та досліджено основні проблемні аспекти його розвитку, серед яких відсутність економічного зростання, високий рівень безробіття, девальваційні процеси, незадовільний стан платіжного балансу, несприятливий інвестиційний клімат тощо. Запропоновано напрями підвищення ефективності функціонування внутрішнього ринку України в умовах процесів інтеграції.
Презентовані доповідачами результати досліджень жваво обговорювалися учасниками круглого столу, стали підґрунтям для плідної наукової дискусії.