Міжкафедральний науковий семінар

26.01.2018 09:51

25 січня 2018 року на кафедрі фінансів, кредиту та страхування відбувся міжкафедральний науковий семінар з попереднього розгляду кандидатської дисертації Р.-Д. А. Кучера на тему «Державне регулювання розвитку інвестиційної інфраструктури АПК України» (науковий керівник: директор Регіонального філіалу Національного інституту стратегічних досліджень у м. Львові к.е.н., с.н.с. Волошин В.І.).

Здобувач витупив з доповіддю про основні результати дисертаційного дослідження, у якій наголосив, що Україна володіє потужним та одним з найбільших у світі потенціалом розвитку агропромислового виробництва, для чого наявні сприятливі природно-кліматичні умови, великі площі родючих ґрунтів, інтелектуально-кадровий та трудоресурсний капітал. Проте, рівень його реалізації недостатній.
Тому, важливою умовою відновлення високих темпів розвитку агропромислового виробництва України є формування достатнього інвестиційного забезпечення, без якого складно модернізувати матеріально-технічну та техніко-технологічну базу, складську, виробничу та логістичну інфраструктуру, залучити сучасні технології, наростити виробничі потужності, сформувати локальні інтегровані агропромислові структури, розвинути експортний потенціал та системно впроваджувати всі види інновацій.
Своєю чергою, однією з визначальних умов зростання інвестиційної активності є наявність сформованої та ефективно функціонуючої інвестиційної інфраструктури, завдяки якій реалізуються функції акумулювання та розподілу інвестиційного ресурсу, ефективного інвестування та реінвестування капіталу, безпеки інвестиційного процесу та переміщення капіталу, формування «прозорого» інвестиційного середовища та його високої інформаційно-комунікаційної здатності і т. ін. Вказане актуалізує завдання удосконалення теоретико-методичного та прикладного забезпечення реалізації державної політики формування і розвитку інвестиційної інфраструктури АПК в сучасних умовах розвитку економіки України.
З оцінкою дисертаційної роботи виступили рецензенти: завідувач кафедри фінансів, кредиту та страхування, професор Черкасова С. В.; професор кафедри фінансів, кредиту та страхування Васильців Т. Г.; доцент кафедри туризму та готельно-ресторанної справи Мельник І. М.
В науковому обговоренні взяли участь: проректор з наукової роботи університету, проф. Семак Б. Б.; завідувач кафедри фінансів, кредиту та страхування, проф. Черкасова С. В. (голова семінару); доцент кафедри туризму та готельно-ресторанної справи Мельник І. М. та викладачі кафедри фінансів, кредиту та страхування: професор Васильців Т. Г., доцент Мицак О. В. доцент Мединська Т. В. та ін.
Рецензенти відмітили високий рівень, новизну та теоретико-прикладне значення результатів дослідження і рекомендували дисертацію до захисту на спеціалізованій вченій раді університету за спеціальністю 08.00.03 – економіка та управління національним господарством.