Науковий погляд молодих вчених на економіко-правові аспекти внутрішнього ринку України

15.03.2019 14:50

14 березня 2019 року в університеті відбулося засідання «круглого столу» на тему: “Проблеми та перспективи розвитку внутрішнього ринку України: економіко-правові аспекти”, організатором якого виступило Наукове товариство молодих вчених.

Відкрив засідання вітальним словом ректор університету, професор П.О. Куцик, відзначивши, важливу роль молодих вчених у розвитку сучасної науки, та наголосивши на актуальності тематики заходу. Також з вітальним словом виступив проректор з наукової роботи, професор Б.Б. Семак.
Доцент кафедри теорії держави і права Санагурська Галина Мирославівна виступила з доповіддю на тему “Перевірка малого та середнього бізнесу Державною службою України з питань праці: аналіз судової практики”. У доповіді обговорено питання правильності підготовки до перевірки Державною службою України з питань праці; охарактеризовано основні ознаки, що відрізняють трудовий договір від договору цивільно-правового характеру; проведено аналіз найактуальнішої судової практики в адміністративних справах, щодо оскарження постанов про накладання штрафів Державною службою України з питань праці.
У доповіді аспірантки кафедри міжнародних економічних відносин Рожило Анастасії Андріївни на тему “Перспективи розвитку АПК України в контексті інтеграції до ЄС” здійснено аналіз динаміки експорту та імпорту сільськогосподарської продукції, досліджено особливості експортного потенціалу української аграрної галузі, розглянуто перешкоди на шляху розвитку експорту в країни ЄС.
Доцент кафедри товарознавства та технології непродовольчих товарів Пелех Юлія Антонівна представила доповідь на тему “Особлива роль металізації у формуванні якості фільтрувальних наноматеріалів”. У ній розглянуто проблеми сучасного ринку фільтрувальних матеріалів, зокрема питання їх захисту від електростатичних впливів у процесі експлуатації за допомогою нанотехнологій. За результами проведених дослідженнь, запропоновано й обґрунтовано ряд механізмів, запровадження яких може позитивно вплинути на розвиток фільтрувальної галузі загалом. Також проаналізовано способи нейтралізації електростатичних явищ, які виникають у процесі роботи рукавних фільтрів. Особливу увагу було приділено аналізу різноманітних методів створення металізованих нанотекстильних матеріалів, у результаті порівняння було виділено основні переваги та недоліки кожного з них.
У доповіді доцента кафедри бухгалтерського обліку Кузьмінської Катерини Іванівни на тему “Особливості організації обліку Інтернет-магазину” розглянуто особливості діяльності Інтернет-магазину та визначено їхній вплив на організацію обліку: наведено способи бухгалтерського обліку витрат на створення сайту, досліджено особливості податкового та бухгалтерського обліку різних способів оплати та доставки товарів.
Аспірант кафедри теоретичної та прикладної економіки Мойсеєнко Ігор Валентинович виступив із доповіддю на тему “Соціально-відповідальне підприємництво як чинник сталого розвитку”. Автором розкрито суть і значення понять сталого розвитку та соціально відповідального підприємництва, охарактеризовано цілі сталого розвитку, наведено приклади різних теорії, що відображають актуальність теми сьогодні.
Презентовані доповідачами результати досліджень жваво обговорювалися учасниками круглого столу, стали підґрунтям для плідної наукової дискусії.