Науковий семінар з попереднього розгляду кандидатської дисертації

15.05.2018 09:28

15 травня 2018 року на кафедрі фінансів, кредиту та страхування відбувся міжкафедральний науковий семінар з попереднього розгляду кандидатської дисертації Бублик Л. Я. на тему: «Огранізаційно-економічний механізм державного регулювання кредитної діяльності на споживчому ринку України» (науковий керівник: доцент кафедри фінансів, кредиту та страхування Мицак О. В.).

Здобувач витупила з доповіддю про основні результати дисертаційного дослідження, у якій наголосила, що для сучасного періоду соціально-економічного розвитку України намітилася низка негативних тенденцій, пов’язаних зі сповільненням темпів розширення місткості внутрішнього споживчого ринку, зниженням купівельної спроможності населення, послабленням можливостей значних верств населення щодо придбання і споживання багатьох споживчих товарів і послуг, зокрема інвестиційного призначення. Це значно стримує розвиток і підвищення ефективності внутрішнього виробництва, нарощування виробничих потужностей економіки, формування обігового капіталу підприємств у сферах виробництва, обміну і споживання, зростання ділової активності з подальшим зростанням доходів і витрат громадян, призводить до погіршення багатьох структурних характеристик функціонування внутрішнього ринку, включно з посиленням імпортозалежності.
З оцінкою дисертаційної роботи виступили рецензенти: завідувач кафедри фінансів, кредиту та страхування, професор Черкасова С. В.; професор кафедри фінансів, кредиту та страхування Васильців Т. Г.; доцент кафедри туризму та готельно-ресторанної справи Мельник І. М.
В науковому обговоренні взяли участь: проректор з наукової роботи університету, проф. Семак Б. Б.; завідувач кафедри фінансів, кредиту та страхування, проф. Черкасова С. В.; доцент кафедри туризму та готельно-ресторанної справи Мельник І. М., доцент кафедри фінансово-економічної безпеки та банківського бізнесу Рущишин Н. М., доцент кафедри теоретичної та прикладної економіки Перепьолкіна О. О. та викладачі кафедри фінансів, кредиту та страхування: професор Васильців Т. Г., доцент Чуй І. Р., доцент Мединська Т. В., доцент Андрейків Т. Я. та ін.
Рецензенти відмітили високий рівень, новизну та теоретико-прикладне значення результатів дослідження і рекомендували дисертацію до захисту на спеціалізованій вченій раді університету за спеціальністю 08.00.03 – економіка та управління національним господарством.