Навчально-методичне та інформаційне забезпечення освітньої діяльності у сфері вищої освіти

06.04.2017 15:56

Інформація про Навчально-методичне забезпечення підготовки здобувачів вищої освіти ступеня доктора філософії за спеціальністю 241 “Готельно-ресторанна справа” щодо навчально-методичного забезпечення освітньої діяльності.

Детальніше у форматі .pdf