Обговорено фінансово-економічний розвиток України

26.04.2018 12:27

26 квітня 2018 року в університеті відбулася VII Всеукраїнська науково-практична конференція “Фінансово-економічний розвиток України в умовах трансформаційних перетворень”, співорганізаторами якої були Інститут економіки та фінансів і Науковий клуб “Sophus”.

Відкрили конференцію проректор з наукової роботи університету професор Б. Б. Семак та директор Інституту економіки та фінансів доцент Т. О. Герасименко, які привітали учасників форуму та наголосили на актуальності наукових досліджень на сучасному етапі.
На Пленарному засіданні були заслухані та обговорені доповіді: завідувача кафедри аудиту, аналізу та оподаткування, д.е.н., проф. К. І. Редченка – “Впровадження міжнародних практик корпоративного управління в Україні”; к.е.н., доцента кафедри фінансів, кредиту та страхування Н. І. Власюк – “Об'єднання територіальних громад в Україні: стан та перспективи розвитку”; - к.е.н., доцента кафедри фінансово-економічної безпеки та банківського бізнесу З. Р. Костак – “Сучасний стан та напрями оптимізації боргової безпеки України”.
На секційних засіданнях обговорені питання розвитку економічних систем на мікро-, мезо- та макрорівні; пріоритети зовнішньоекономічного сектору економіки України; інноваційно-інвестиційні засади забезпечення економічного зростання; економіко-екологічні засади розвитку сучасного суспільства; проблеми фінансово-кредитної системи та її ролі в розвитку національної економіки; напрями розвитку менеджменту і маркетингу в умовах глобалізації; проблеми обліково-аналітичного забезпечення та оподаткування суб'єктів господарювання.