Обговорено фінансово-економічний розвиток України

07.04.2017 11:09

7 квітня 2017 року в університету відбулася всеукраїнська науково-практична конференція на тему «Фінансово-економічний розвиток України в умовах трансформаційних перетворень». Організатори заходу – Міністерство освіти та науки України, Інститут економіки та фінансів Львівського торговельно-економічного університету та науковий клуб «SOPHUS» за підтримки Львівського навчально-наукового інституту ДВНЗ «Університет банківської справи», Тернопільського національного економічного університету та Білоруського торгово-економічного університету споживчої кооперації. Слід відзначити, що на конференцію подано 97 наукових робіт.

Відкрила конференцію вступним словом директор Інституту економіки та фінансів університету, доцент Т.О. Герасименко. У виступі Тамара Олегівна привітала всіх присутніх та побажала плідної наукової дискусії з обговорення проблемних аспектів фінансово-економічного стану національної економіки.
З вітальним словом виступив ректор університету, професор П.О. Куцик. У виступі Петро Олексійович акцентував увагу на сучасних тенденціях підготовки фахівців економічного спрямування та наголосив на необхідності проведення подібних заходів з метою обговорення актуальних проблем економіки в сучасних умовах господарювання.
Також з вітальним словом виступив голова Громадської організації «Науковий клуб «SOPHUS» к.е.н., с.н.с., А. П. Сава.
Робота конференції проходила за такими тематичними напрямами: розвиток економічних систем на мікро-, мезо- та макрорівнях; пріоритети зовнішньоекономічного сектору економіки України; інноваційно-інвестиційні засади забезпечення економічного зростання; економіко-екологічні засади розвитку сучасного суспільства; проблеми фінансово-кредитної системи
та її роль в розвитку національної економіки; інтеграційно-кооперативні відносини та перспективи їх розвитку в сучасному вимірі; система менеджменту і маркетингу в умовах глобалізації; проблеми обліково-аналітичного забезпечення
та оподаткування суб’єктів господарювання.