Оголошено прийом в аспірантуру на 2016 рік

01.07.2016 16:17

УКООПСПІЛКА ЛЬВІВСЬКИЙ ТОРГОВЕЛЬНО-ЕКОНОМІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ ОГОЛОШУЄ ПРИЙОМ В АСПІРАНТУРУ НА 2016 РІК

З ВІДРИВОМ І БЕЗ ВІДРИВУ ВІД ВИРОБНИЦТВА ЗА СПЕЦІАЛЬНОСТЯМИ:

1. Економіка

2. Міжнародні економічні відносини

3. Облік і оподаткування

4. Фінанси, банківська справа та страхування

5. Менеджмент

6. Маркетинг

7. Підприємництво, торгівля та біржова діяльність

8. Харчові технології

9. Технологія легкої промисловості

В аспірантуру приймаються громадяни України, які мають вищу освіту і кваліфікацію спеціаліста, магістра. Підготовка в аспірантурі здійснюється за рахунок коштів юридичних та фізичних осіб на умовах контракту.
Вступники здають конкурсні екзамени в обсязі програми для вузів зі спеціальної дисципліни, філософії, однієї з іноземних мов.
Термін навчання в аспірантурі – 4 роки.

БАЖАЮЧІ ВСТУПИТИ В АСПІРАНТУРУ ПОДАЮТЬ ЗАЯВУ НА ІМ’Я РЕКТОРА УНІВЕРСИТЕТУ З ДОДАТКОМ ТАКИХ ДОКУМЕНТІВ:

1. Особовий листок з обліку кадрів з фотографією і автобіографію.

2. Копію диплома освітньо-кваліфікаційного рівня (ступеня) спеціаліста або магістра.

3. Список опублікованих наукових праць і винаходів. Особи, які не мають опублікованих праць, подають наукові доповіді (реферати) з обраної спеціальності.

4. Міжнародний сертифікат з іноземної мови, який відповідає рівню В2 Загальноєвропейських рекомендацій з мовної освіти (за наявності).

5. Медична довідка про стан здоров'я за формою № 286-у.

6. Витяг з наказу ректора про рекомендацію вступника до навчання в аспірантурі (у випадку наявності такої рекомендації).

7. Військовий квиток або посвідчення про приписку (для військовозобов’язаних).

8. Копії паспорта та ідентифікаційного коду вступника.

ЗАЯВА І ДОКУМЕНТИ ПРИЙМАЮТЬСЯ З 22 СЕРПНЯ ПО
22 ВЕРЕСНЯ 2016 РОКУ.

ВСТУПНІ ІСПИТИ ВІДБУДУТЬСЯ З 23 ВЕРЕСНЯ 2016 РОКУ.

Документи направляти за адресою: м. Львів-5, вул. Туган-Барановського, 10, кім. 221; тел. 295-81-18; 275-66-42; 096-68-35-219

Розклад вступних випробувань для здобувачів освітньо-наукового рівня доктора філософії набору 2016 року у форматі .pdf