Переможець Всеукраїнського конкурсу дипломних робіт

10.04.2018 08:32

5-6 квітня 2018 року на базі Харківського національного автомобільно-дорожнього університету відбувся Всеукраїнський конкурс дипломних робіт студентів вищих навчальних закладів освіти зі спеціальності «Економіка підприємства» за освітньо-кваліфікаційним рівнем «бакалавр» та зі спеціальності «Економіка» за освітньо-кваліфікаційними рівнями «магістр» та «спеціаліст», в якому прийняли участь близько 40 вищих навчальних закладів України. В складі конкурсної комісії від університету працювала завідувач кафедри економіки, д.е.н, проф. Міценко Н.Г.

При оцінюванні робіт конкурсною комісією враховувалися такі критерії, як: актуальність теми дослідження; постановка мети, завдань, визначення предмету та об’єкту дослідження; повнота розгляду теоретичного матеріалу та наукових досліджень з обраної тематики; розгляд нормативно-правових актів з обраної тематики; рівень застосування сучасних методів дослідження; достатність статистичних даних та повнота проведення аналізу діяльності підприємства з теми дослідження; аналіз діяльності конкурентів та стану галузі, в якій функціонує підприємство; наявність наукової новизни роботи; апробація та впровадження результатів дослідження; можливість використання пропозицій на практиці.
За результатами конкурсу випускниця університету спеціальності «Економіка» Годунько Роксолана виборола І місце та нагороджена дипломом І ступеня за дипломну роботу на тему «Діагностика інвестиційної привабливості підприємства та розробка заходів із її забезпечення» (науковий керівник: доц. Городня Т.А.).

Слід відзначити, що науковому керівнику дипломної роботи вручено Подяку від голови конкурсної комісії, декана факультету управління та бізнесу ХНАДУ, проф. Дмітрієва І.А.

Також дві дипломні роботи відзначені Грамотами:

  • дипломна робота Курган Ірини на тему «Стратегія життєздатності підприємства в умовах конкурентного середовища» (науковий керівник: доц. Куцик В.І.) в номінації «За вагому практичну значимість роботи»;
  • дипломна робота Іванійчук Олександри на тему «Оптимізація складу активів торговельного підприємства» (науковий керівник: доц. Лупак Р.Л.) в номінації  «За ґрунтовне теоретичне дослідження».