Підсумкова атестація зі спеціальності "Економіка" ОПП "Міжнародна економіка"

24.06.2020 09:03

24 червня 2020 року в університеті завершилася підсумкова атестація здобувачів вищої освіти першого (бакалаврського) рівня зі спеціальності "Економіка" за освітньо-професійною програмою "Міжнародна економіка".

Відповідно до Тимчасового порядку організації поточного, семестрового контролю та атестації здобувачів вищої освіти у Львівському торговельно-економічному університеті в умовах карантину вона проводилася у дистанційній формі. Очолював Екзаменаційну комісію к.е.н., президент ТОВ "Автомобільний дім "Галич-авто" у м. Львові В. Боднарюк.
Випускники успішно здали комплексний кваліфікаційний іспит з економічної теорії та комплексний кваліфікаційний іспит з фахових дисциплін. Рішенням Екзаменаційної комісії їм присвоєно кваліфікацію бакалавра з економіки.