Підведено попередні підсумки з набору студентів у 2019 році

07.08.2019 12:01

5 серпня 2019 року в університеті відбулося засідання приймальної комісії із зарахування на навчання до Львівського торговельно-економічного університету.

На підставі рішення приймальної комісії ректором університету, професором П. О. Куциком були підписані накази про зарахування на навчання для здобуття ступенів бакалавра та магістра на денній і заочній формах навчання.

Списки студентів, зарахованих на навчання оприлюднені на веб-сайті університету та інформаційних стендах приймальної комісії.
У 2019 році за період прийому документів було подано абітурієнтами 3786 заяв, у тому числі: для здобуття ступеня бакалавра 3597 заяв (на денну форму навчання – 2773 заяви, на заочну – 824 заяви); для здобуття ступеня магістра 189 заяв (на денну форму навчання – 105 заяв, на заочну – 84 заяви).

У 2019 році зараховано на навчання до університету: для здобуття ступеня бакалавра 765 студентів (денна форма навчання – 379 осіб, заочна – 386 осіб); для здобуття ступеня магістра 135 студентів (денна форма навчання – 67 осіб, заочна – 68 осіб); для здобуття ступеня доктора філософії 20 здобувачів (денна форма навчання – 13 осіб; заочна – 7 осіб).

Всього зараховано студентами університету 920 осіб.

На цьому робота приймальної комісії не завершується, оскільки:

  • з 05 вересня по 20 вересня 2019 року проводиться додатковий прийом на вакантні ліцензовані місця заяв і документів від осіб, які вступають до університету на заочну форму навчання на основі освітньо-кваліфікаційного рівня молодшого спеціаліста для здобуття ступеня бакалавра;
  • з 05 вересня по 20 вересня 2019 року проводиться додатковий прийом на вакантні ліцензовані місця заяв і документів від осіб, які вступають до університету на заочну форму навчання на основі ступеня бакалавра (освітнього рівня магістра / ОКР спеціаліста) для здобуття ступеня магістра;
  • з 05 вересня до 27 вересня 2019 року проводиться прийом документів від осіб, які вступають на навчання для здобуття ступеня доктора філософії;
  • з 05 вересня до 18 жовтня здійснюється прийом до університету на навчання іноземців та осіб без громадянства;
  • з 07 жовтня до 15 жовтня проводиться прийом документів для реєстрації вступників для участі у спеціально організованій сесії єдиного вступного іспиту (ЗНО) для вступу на освітній рівень магістра, що буде проводитись 05 листопада 2019 року.