Пленарне засідання наукової конференції на базі Інституту економіки та фінансів

12.05.2017 09:55

11 травня 2017 року відбулося пленарне засідання Інституту економіки та фінансів в межах щорічної наукової конференції професорсько-викладацького складу та аспірантів університету на тему “Актуальні проблеми економіки і торгівлі в сучасних умовах євроінтеграції”.

Відкрив пленарне засідання ректор університету, професор П. О.  Куцик, який закликав присутніх до наукової дискусії з актуальних проблем національної економіки в сучасних умовах її розвитку й інтеграції до співтовариства європейських країн.

На засіданні учасниками заслухано наукові доповіді професора  кафедри економіки д.е.н., Міценко Н. Г. на тему: “Детермінанти розвитку соціальної відповідальності кооперативних торговельних підприємств”; доцента кафедри фінансів, кредиту та страхування к.е.н. Мицак О. В. на тему: “Ідентифікація – компонент фінансової стратегії забезпечення рівноваги підприємства”;  доцента кафедри теоретичної та прикладної економіки к.е.н., Перепьолкіної О. О.  на тему: “Монетарна політика в кризовій економіці України”.

Слід відзначити, що присутні пленарного засідання взяли активну участь в обговоренні заслуханих доповідей.