Погляд молодих вчених на розвиток сучасної науки

12.03.2020 16:39

11 березня 2020 року Науковим товариством молодих вчених університету проведено засідання круглого столу на тему: “Перспективні напрямки розвитку економіки, підприємництва та права в умовах інтеграційних процесів”.

Відкрили науковий форум ректор  університету, професор Куцик П.О. та проректор з наукової роботи, професор Семак Б.Б., які у своїх виступах підкреслили важливу роль молодих вчених у розвитку сучасної науки, наголосили на актуальності тематики заходу.
Доцент кафедри господарського права та процесу Денис Ігорович Попов  виступив з доповіддю на тему “Особливості звільнення працівника з ініціативи роботодавця”. Доповідачем обговорено проблематику звільнення працівника з ініціативи роботодавця, необхідність дотримання роботодавцем ст. 40 КЗпП України при звільненні працівника у разі скорочення чисельності й штату працівників, та юридичні спори, які виникають у зазначених правовідносинах.
Старший викладач кафедри теоретичної та прикладної економіки Христина Володимирівна Кузьма виступила з доповіддю на тему “Облік і внутрішній контроль комісійних операцій підприємства”. Доповідачем проведено теоретичне узагальнення та науково обґрунтовано пропозиції з удосконалення методико-організаційних і практичних засад обліку та внутрішнього контролю комісійних операцій підприємств.
Старший викладач кафедри туризму та готельно-ресторанної справи Богдана Ярославівна Полотай  представила доповідь на тему “Інноваційні технології в закладах ресторанного господарства”. Забезпечення населення високоякісними продуктами харчування – актуальна проблема сьогодення. Одні із найбільш доступних та зручних з точки зору збагачення біологічно активними компонентами є паста. З метою розширення асортименту, підвищення харчової цінності та поліпшення якості пасти були розроблені технології виробництва пасти з додаванням різних харчових добавок з нетрадиційної сировини: пюре з капусти, моркви, петрушки, кропу, селери, цибулі. За рахунок комбінування різних видів борошна можна розширити асортимент безглютенової пасти, а внесення добавок, що характеризуються високою біологічною цінністю дозволить збалансувати склад та поліпшити цінність готових макаронних виробів.
Викладач кафедри іноземних мов Анна Романівна Дудок представила доповідь на тему “Префіксальні дієслова в сучасній англійській мові: теоретико-методологічні засади”. Дієслівне словотворення утворює особливий лексичний прошарок, що динамічно розвивається, забезпечуючи комунікативні потреби фахівців відповідної галузі знань. Дослідження присвячено аналізу структури, семантики та словотвірних потенцій  префіксальних дієслів.  Автором простежено, що германські та романські дієслівні префікси демонструють високий словотвірний та термінотвірний потенціал поповнення сучасної англійської мови.
Презентовані доповідачами результати досліджень жваво обговорювалися учасниками круглого столу, стали підґрунтям для плідної наукової дискусії.