Практичне заняття на базі корпорації “Просто добрий хліб”

25.10.2017 11:35

24 жовтня 2017 року проф. М. Беднарчук та доц. О. Шумський провели виїзне практичне заняття з дисципліни “Біржові товари” зі студентами університету спеціальності “Товарознавство і торговельне підприємництво” на виробничій базі ТМ “Просто добрий хліб|”, співзасновником якої є випуск¬ник нашого вишу Андрій Гудзоватий. На даний час у структуру ТМ “Про¬сто добрий хліб|” входить група компаній, які є лідерами на регіональних ринках виробництва харчової продукції і продовольчої сировини.

Про сучасний стан біржового ринку сировини та обладнання для ви¬роб¬ництва хлібопродук¬тів, а також про найсучасніші напрями їх викорис¬тання розповів директор ТзОВ “Хліб-Трейд”,  випускник то-варознавчого факультету  Андрій Чубко.
Комерційний директор ТзОВ “Центр пека¬рів “Аріан¬та” Володимир Ништа і менеджер з персоналу Ярина Чижевська озна-йомили студентів з перспективами проходження практики, працевлашту¬вання та можливостями кар’єрного зростання у компаніях корпорації.