Робоча зустріч зі студентами

11.10.2017 13:03

10 жовтня 2017 року в Інституті економіки та фінансів відбулась зустріч студентів 1 курсу першого (бакалаврського) рівня вищої освіти спеціальності "Облік і оподаткування" ЛТЕУ з професорсько-викладацьким складом кафедри бухгалтерського обліку. На зустрічі були присутні завідувач кафедри, професор В.І. Бачинський, гарант освітньої програми для першого (бакалаврського) рівня, професор Л.Г. Медвідь, доцент О.М. Чабанюк (куратор групи), доцент С.І. Головацька та доцент О.А. Полянська.

Відкрив зустріч завідувач кафедри, професор В.І. Бачинський, який у виступі зазначив, що метою освітньої бакалаврської програми за спеціальністю 071 "Облік і оподаткування" є забезпечення підготовки фахівців у галузі обліку та оподаткування, які володіють загальними і фаховими компетентностями, необхідними для здійснення організації та методики обліку, оподаткування, аудиту й аналізу діяльності суб'єктів господарювання.  
Завідувач кафедри та присутні викладачі розповіли студентам про свій шлях у професії.
На завершення зустрічі викладачі побажали  студентам впевнено рухатись до здобуття необхідних знань!