Розвиваємо soft skills

25.05.2023 09:28

24 травня 2023 року здобувачі другого (магістерського) рівня вищої освіти ОПП “Готельно-ресторанна справа” і “Туризм” взяли участь в майстер класі “Постановка та каскадування цілей: як реалізувати стратегію компанії” від міжнародного експерта з трансформації компаній Бориса Шевельова.

Майбутні управлінці та керівники у сфері обслуговування мали змогу здобути певні знання стосовно постановки мети бізнесу, структурування його цілей, навички каскадування стратегічний та операційних цілей та формування власної відповідальності за їх досягнення.
За оцінками здобувачів цей і аналогічні майстер класи є хорошим підґрунтям для саморозвитку і самореалізації.