Щодо зростання ролі дисципліни "Комерційна діяльність"

30.11.2018 09:40

27-29 листопада 2018 року на базі Хмельницького кооперативного торговельно-економічного інституту відбувся методичний семінар з викладачами кооперативних закладів вищої освіти, на якому обговорювалося зростання ролі дисципліни "Комерційна діяльність" у формуванні професійних якостей фахівців спеціальності "Підприємництво, торгівля та біржова діяльність". Організатор заходу – Навчально-методичний центр Укроопспілки "Укоопосвіта".

Відкрила семінар директор Департаменту кадрової політики, освіти і науки, член правління Укркоопспілки, к.е.н. Л. Г. Войнаш, яка вказала на необхідність поглиблення науково-прикладних основ комерційної діяльності як ключової дисципліни в системі знань підприємницького спрямування.
На семінарі також виступив професор кафедри підприємництва, торгівлі та логістики університету, д.е.н., проф. В. В. Апопій з доповіддю на тему "Адаптація дисципліни "Комерційна діяльність" до компетентностей спеціальності "Підприємництво, торгівля та біржова діяльність". Доповідач проаналізував зміст дисципліни, її структуру, науково-методичне забезпечення, перспективні можливості оновлення багатьох аспектів, представив сучасну модель дисципліни "Комерційна діяльність".
В процесі обговорення проблематики викладання дисципліни виступили понад 40 доповідачів.
Учасники семінару прийняли нову програму дисципліни "Комерційна діяльність" для молодших спеціалістів, розмежувавши її з програмою підготовки студентів ОС "Бакалавр" та рекомендували підготувати сучасні підручники "Основи комерційної діяльності" та "Комерційна діяльність на ринку товарів і послуг".