Стажування для викладачів в університеті Пардубіце

31.08.2017 13:53

Поточний конкурс програми Еразмус+: КА 1 - Навчальна кредитна мобільність за участю Львівського торговельно-економічного університету / Lviv University of Trade and Economics - Erasmus+ Key Action 1: Learning Mobility of Individuals

Стажування для викладачів в університеті  Пардубіце (Чеська Республіка), факультет економіки та адміністрування, які фінансуються Європейським Союзом та Національною Агенцією ЕRASMUS+

Відповідно до умов проекту викладачі університету мають можливість пройти стажування в університеті  Пардубіце упродовж 5 днів у першому семестрі 2017/2018 н.р. Викладачі зобов'язані прочитати лекції відповідної тематики англійською мовою обсягом 8 академічних годин.

Кандидати повинні відповідати таким вимогам:
– бути викладачем(кою) університету;
– володіти англійською мовою не нижче рівня B2.

Для здобуття індивідуального гранту необхідно до  15 вересня 2017 року (включно) подати до Центру міжнародної освіти та співпраці Університету (вул. Туган-Барановського, 10, каб. 219) такі документи АНГЛІЙСЬКОЮ МОВОЮ:

● резюме/СV (формат Europass ) зі списком публікацій;
● фотокопію першої сторінки закордонного паспорту;
● довідку з місця роботи;
● підписаний викладачем  (Mobility Agreement) та проректором з наукової роботи план стажування в Університеті Пардубіце;
● сертифікат про підтвердження знання англійської мови не нижче рівня B2 (перевага надаватиметься офіційним сертифікатам, таким як TOEFL, IELTS тощо). У випадку відсутності сертифіката необхідно заповнити Languare Assessment Sheet,  який потрібно завірити у викладача іноземної мови (завідувача кафедри) та поставити печатку в деканаті;
● мотиваційний лист (максимальний обсяг – 1 сторінка формату А4).
● рекомендаційний лист (максимальний обсяг – 1 сторінка формату А4).

Всі документи необхідно:

– подати в паперовому вигляді до Центру міжнародної освіти та співпраці;
– надіслати (скановані копії по порядку згідно вимог одним файлом у форматі PDF, максимальний розмір – 15 Мб) на електронну скриньку: erasmus.lute@gmail.com

Будь-які документи, надіслані після вказаного терміну, НЕ БУДУТЬ ПРИЙНЯТІ ДО РОЗГЛЯДУ.

Переможцям конкурсу виплачуватимуть стипендію (140 євро в день) та відшкодують витрати на проїзд (275 євро) за кошти проекту.

Відбір викладачів, номінованих на участь у програмі мобільності, буде здійснюватися комісією створеною за наказом ректора Університету,  до якої входитимуть проректор з наукової роботи, представники Центру міжнародної освіти та співпраці, координатори від факультетів та представники кафедри іноземних мов  за такими критеріями:

– академічний профіль – оцінка позицій СV (40%);
– знання мови 30%);
– план викладання/cтажування (30%).

Перевага надаватиметься викладачам, які розробили курси іноземною мовою і висловили готовність навчати іноземних студентів в університеті, а також ініціаторам угод від факультетів та структурних підрозділів, які працювали над їх розробкою та втіленням.

Процедура зарахування. Центр міжнародної освіти та співпраці інформує учасників про результати конкурсу. На підставі критеріїв відбору (за кожен окремий пункт критеріїв учасник отримує бали) формується рейтинговий список найсильніших кандидатів в порядку спадання, що дозволяє згодом сформувати список номінованих кандидатів на участь у програмі мобільності та резервний список. Центр міжнародної освіти та співпраці надсилає список номінованих осіб до університету, який приймає учасників мобільності в рамках програми Erasmus+. Остаточне рішення про прийняття або неприйняття номінованих кандидатів ухвалюється приймаючою стороною. У випадку відмови від участі у програмі мобільності номінованої особи, учасники з резервного списку подаються на розгляд приймаючого університету, відповідно до черговості у рейтинговому списку.

У форматі word Mobility Agreement
У форматі word Languare Assessment Sheet