Сучасні досягнення харчової науки

15.05.2018 10:20

15 травня 2018 року вийшла з друку колективна наукова праця авторів – заслуженого діяча науки і техніки України док. техн. наук, професора, завідувача кафедри Сирохмана Івана Васильовича, канд. техн. наук, доцента кафедри товарознавства, технологій і управління якістю харчових продуктів Гирки Ольги Ігорівни та магістрантки Калимон Марти-Марії Володимирівни.

Начальний посібник адресований студентам спеціальності “Харчові технології” освітнього ступеня магістр і базується на використанні передових досягнень науки та практики в галузях харчової і переробної промисловості, особливо щодо поліпшення споживних властивостей основних груп харчових продуктів. З урахуванням новітніх досягнень науки і рівня розвитку сучасних технологій розглянуті прогресивні методи виробництва продукції належної якості і забезпечення взаємозамінності рецептурних складових.
Навчальний посібник також буде корисним для дотичних спеціальностей з товарознавства, підприємництвата готельно-ресторанної справи.