Світові фінанси: робота в MOODLE

15.06.2017 10:10

Кафедра міжнародних економічних відносин максимально використовує сучасні технології навчання, що поєднують доступ до навчального матеріалу (підручники та посібники, статті), інтерактивних баз даних та інших інтернет-ресурсів, академічних завдань і тестів, а в підсумку неймовірно підсилюють ефект від живого спілкування з викладачем, якому не байдужі результати власної праці. Розроблені дистанційні курси на платформі MOODLE дозволяють вчитися практично будь-коли і будь-де.

Під час підсумкового заняття з дисципліни «Світові фінанси», студенти магістерської програми мали можливість виконати низку аналітичних завдань, включно зі статистичними розрахунками та прогнозами, обговорити нюанси отриманих результатів з викладачем ─ Мирославою Чех, а наприкінці – побачити власний академічний рейтинг за підсумком семестру. Можливості наявних в університеті комп’ютерних класів не лише надають доступ до необхідних Інтернет-ресурсів, але й дозволяють інтерактивну візуалізацію необхідних матеріалів (більшість з яких розміщена на електронній платформі дистанційного курсу) та сучасний формат спілкування між викладачем і студентом, коли навіть пауза не стає зайвою!

Детальніше .pdf

Дистанційний курс відкрито для гостьового доступу http://virt.lac.lviv.ua/course/view.php?id=471