Участь у роботі Спеціалізованої вченої ради

01.12.2017 09:47

1 грудня 2017 року доцент кафедри бухгалтерського обліку О. М. Чабанюк взяла участь у роботі Спеціалізованої вченої ради Харківського державного університету  харчування та торгівлі, де   виступала офіційним опонентом під час захисту дисертаційної роботи Волошенюк І. Є. за темою: "Організація бухгалтерського обліку податкових розрахунків і платежів" на здобуття вченого ступеня кандидата економічних наук за спеціальністю 08.00.09 – бухгалтерський облік, аналіз та аудит (за видами економічної діяльності).