Укладено угоду про співпрацю з компанією «Світоч»

20.07.2020 10:47

Укладено угоду про співпрацю між університетом та Акціонерним товариством «Львівська кондитерська фабрика «Світоч» до 2024 року, оформлення якої затрималося з введенням карантинних обмежень.

Ініціаторами укладання угоди стали кафедра економіки, відділ моніторингу якості освіти та акредитації.
Предметом угоди є співпраця у сфері якісної підготовки висококваліфікованих фахівців Львівським торговельно-економічним університетом, сприяння студентам у проходженні практики в структурах АТ «ЛКФ «Світоч» та допомога випускникам у працевлаштуванні.
Згідно укладеної угоди, здобувачі вищої освіти спец. «Економіка», «Підприємництво, торгівля та біржова діяльність», «Облік і оподаткування», «Харчові технології», «Фінанси, банківська справа та страхування», «Маркетинг», «Комп’ютерні науки» зможуть проходити як виробничу практику, так і стажування (протягом місяця на реальних робочих місцях) в підрозділах АТ «ЛКФ «Світоч», а аспіранти університету – проводити дослідницьку роботу.  Як стейкхолдер АТ «ЛКФ «Світоч» братиме участь у перегляді освітніх програм, організації дуального навчання. Натомість, університет буде проводити на замовлення АТ «ЛКФ «Світоч» наукові, маркетингові, моніторингові та інші види досліджень, приймати участь у створенні та реалізації інноваційних проектів, здійснювати навчання та підвищення кваліфікації працівників АТ «ЛКФ «Світоч».
Така співпраця сприятиме підвищенню якості підготовки здобувачів вищої освіти в ЛТЕУ та їх подальшому працевлаштуванню.