Вибори ректора Львівського торговельно-економічного університету

06.09.2019 13:40

У відповідності до наказу ректора № 150/01 від 05.06.2019 р. «Про організацію виборів ректора Львівського торговельно-економічного Університету», схваленого рішенням вченої ради Університету Положення «Про порядок проведення виборів ректора Львівського торговельно-економічного Університету» (Протокол № 11 від 27.06.2019 р.) та ряду інших нормативних документів

17 вересня 2019 року у Актовій залі головного корпусу Університету (вул. Туган-Барановського, 10) у період з 9.00 до 15.00 год. відбудуться шляхом таємного голосування вибори ректора Львівського торговельно-економічного університету.

До участі у виборах  запрошуються усі штатні науково-педагогічні працівники Університету, а також обрані шляхом таємного голосування на зборах представники з числа студентів денної форми навчання та представники з числа штатних непедагогічних працівників Університету згідно визначених законодавством України квот.

Оргкомітет виборів ректора Львівського торговельно-економічного університету