Вийшла з друку монографія

02.08.2019 21:38

Вийшла з друку монографія «Управління мотивацією праці персоналу підприємств сфери обслуговування», підготовлена д.е.н., професором Міценко Н. Г. та к.е.н. Різником Д. В. (Управління мотивацією праці персоналу підприємств сфери обслуговування : монографія / Н. Г. Міценко, Д. В. Різник. – Львів : Видавництво ЛТЕУ, 2019. – 256 с.).

Монографія присвячена обґрунтуванню теоретико-методичних засад, прикладних інструментів і засобів управління мотивацією праці персоналу підприємств сфери обслуговування.
Удосконалено концептуальні засади управління мотивацією праці, науково-методичні положення щодо оцінювання ефективності управління мотивацією праці персоналу через формування системи показників за головними складовими мотивації, сутнісні характеристики поняття мотивації праці.
Розвинуто інструментарій практичного управління мотивацією праці, теоретико-прикладні підходи щодо впровадження системи управління мотивацією праці, засоби та інструменти управління ефективністю на різних рівнях соціально-економічної системи «підприємство», науково-методичний підхід до оцінювання економічної компоненти мотивації праці на прикладі підприємств санаторно-курортного комплексу.
Монографія буде корисною для науковців, викладачів, аспірантів, здобувачів вищої освіти, менеджерів підприємств, а також для широкого кола читачів, що цікавляться питаннями мотивації праці в підприємствах сфери обслуговування.