Вийшла з друку монографія

07.09.2020 11:45

Вийшла з друку монографія "Реінжиніринг бізнес-процесів підприємств торгівлі: засади впровадження та розвитку", підготовлена авторським колективом вчених ЛТЕУ (Реінжиніринг бізнес-процесів підприємств торгівлі: засади впровадження та розвитку: монографія / І. П. Міщук, І. І. Олексин, С. М. Олексин, Р. Б. Годунько ; за ред. І. П. Міщука. – Львів : видавництво ЛТЕУ, 2020. – 281 с.)

Монографія присвячена дослідженню теоретико-методичних і прикладних засад реінжинірингу бізнес-процесів підприємств торгівлі (на прикладі підприємств оптової торгівлі). Розглянуто теоретико-методичні підходи до моделювання бізнес-процесів у підприємствах торгівлі та концептуальні засади їх реінжинірингу. Висвітлено стан, тенденції та основні аспекти реінжинірингу комерційної, організаційно-управлінської та логістичної діяльності підприємств оптової торгівлі. Приділено увагу стратегічним підходам до розвитку реінжинірингу у бізнес-процесах підприємств оптової торгівлі, методичним підходам до використання аутсорсингу та бенчмаркінгу в моделі реінжинірингу бізнес-процесів, оцінці впливу реінжинірингу на ефективність та якість бізнес-процесів оптового торговельного підприємства.
Монографія рекомендується для науковців, викладачів, аспірантів, здобувачів закладів вищої освіти, менеджерів підприємств торгівлі, а також для широкого кола читачів, які цікавляться проблемами розвитку торговельної діяльності в Україні.