Вийшов з друку підручник «Біржова діяльність»

12.10.2017 10:44

У підручнику систематизовано знання та узагальнено досвід діяльності вітчизняних, зарубіжних бірж і міжнародних біржових центрів. Особливістю підручника є глибокий аналіз теоретико-методичних і прикладних аспектів створення, функціонування, регулювання діяльності, а також інституціонального забезпечення функціонування товарних, (товарно-фондових), фондових і валютних бірж, а також механізмів їх взаємодії. Підручник написаний відомими дослідниками товарних і фондових ринків (Апопій В. В., Куцик В. І., Вірт М. Я., Лупак Р. Л., Олексин І. І., Чік М. Ю.) Львівського торговельно-економічного університету – вузу з 200 річним досвідом підготовки фахівців для внутрішньої та зовнішньої торгівлі. Він забезпечує вимоги щодо компетентності фахівців зі спеціальності 076 «Підприємництво, торгівля та біржова діяльність», а також 051 «Економіка», 071 «Облік і оподаткування», 072 «Фінанси, банківська справа та страхування», 073 «Менеджмент», 075 «Маркетинг», 292 «Міжнародні економічні відносини».

Зміст підручника
Розділ 1. види бірж і сучасний зміст біржової діяльності
Розділ 2. Система управління і регулювання діяльністю бірж
Розділ 3. Товарна біржа
Розділ 4. Біржовий товар
Розділ 5. Характеристика біржових угод
Розділ 6. Організація біржових торгів
Розділ 7. Торгівля ф’ючерсними контрактами
Розділ 8. Торгівля опціонами на біржі
Розділ 9. Фондова біржа
Розділ 10. Біржові угоди на фондовому ринку
Розділ 11. Організація і проведення торгів на фондовій біржі
Розділ 12. Основи функціонування валютної біржі
Розділ 13. Облік у біржовій діяльності
Розділ 14. Аналіз у сфері біржової діяльності
Розділ 15. Взаємодія бірж на глобалізованих товарних ринках