Всеукраїнський конкурс студентських наукових робіт

26.11.2020 15:53

Участь студентів Університету у Всеукраїнському конкурсі студентських наукових робіт з галузей знань і спеціальностей у 2020/2021 навчальному році

Відповідно до наказу Міністерства освіти і науки України «Про проведення Всеукраїнського конкурсу студентських наукових робіт з галузей знань і спеціальностей у 2020/2021 навчальному році» від  24.11.2020 р. №1457, згідно з Положенням про Всеукраїнський конкурс студентських наукових робіт з галузей знань і спеціальностей, затвердженого наказом Міністерства освіти і науки України від 18.04.2017р. № 605 та наказу ректора Університету № 632/03 від 26.11.2020 р. розпочинається І тур Конкурсу, котрий проводиться в Університеті.

Конкурсні комісії до 28 січня 2020 року проводять І тур Конкурсу та до 2 лютого 2020 року подають його результати на розгляд та затвердження оргкомітету.

Склад оргкомітету для затвердження результатів І туру Конкурсу:

  • проф. Семак Б. Б. – проректор з наукової роботи (голова);
  • доц. Перепьолкіна О. О. – голова Наукового товариства молодих вчених (заступник голови);
  • Якубич Е. В. – голова СНТ (заступник голови);
  • доц. Донцова І. В. – заступник декана факультету товарознавства, управління та сфери обслуговування;
  • проф. Полякова Ю. В. – декан факультету міжнародних економічних відносин та інформаційних технологій;
  • проф. Котуха О. С. – декан юридичного факультету;
  • Калинович С. Р. – голова студентського самоврядування.

Всеукраїнський конкурс студентських наукових робіт з галузей знань і спеціальностей проводиться у два тури:

  • І тур – у закладах вищої освіти, грудень 2020 р. - січень 2021 р.;
  • ІІ тур – у базових вищих навчальних закладах, лютий - квітень 2021 р.

За підсумками І туру Конкурсу будуть відібрані кращі наукові роботи студентів, котрі до 12 лютого 2021 року будуть скеровані в базові заклади вищої освіти для участі у ІІ турі Конкурсу.