Захід, що допомагає здобувачам відчути себе впевненими ораторами

26.05.2023 09:58

25 травня 2023 року викладач кафедри іноземних мов Марина Короленко та здобувачі вищої освіти першого (бакалаврського) рівня першого року навчання спеціальності «Підприємництво, торгівля та біржова діяльність» провели конкурс англомовних презентацій на тему «The most important invention in the history» / «Найважливіший винахід в історії».

Мета заняття – вдосконалити навички усного монологічного мовлення, розвивати ораторські здібності та критичне мислення здобувачів, сприяти їх пізнавальній діяльності та творчому розвитку, зацікавити науковою роботою.
У процесі підготовки до заняття здобувачі вищої освіти провели масштабну науково-пошукову роботу, виявивши неабияку зацікавленість у досліджуваній темі. Кожна презентація була унікальною, змістовною та креативною, адже здобувачі творчо та відповідально підійшли до завдання, використавши різноманітні комп’ютерні техніки, відео, аудіо та фото матеріали.
В ході обговорення учасники конкурсу жваво дискутували, який же винахід можна назвати найважливішим в історії, але дійшли висновку, що кожен із представлених винаходів відіграв важливу роль у розвитку людства і є невід’ємною частиною нашого сьогодення.
Проведений вид навчально-пізнавальної діяльності дозволив не лише урізноманітнити навчальний процес, а й допоміг здобувачам відчути себе впевненими ораторами та блискуче продемонструвати вміння зацікавити публіку, висловлюючи думки англійською мовою.