Захист дипломних робіт зі спеціальності «Право»

28.02.2018 13:53

26-28 лютого 2018 року працювала екзаменаційна комісія по захисту дипломних проектів студентів освітнього ступеня «Магістр» спеціальності «Право» у складі: голова комісії – професор кафедри теорії та філософії права Інституту права та психології НУ «Львівська політехніка» Жаровська І.М.; члени комісії – завідувач кафедри теорії держави і права, професор Вдовичин І.Я.; завідувач кафедри цивільного права та процесу Федик Є.І.; завідувач кафедри господарського права та процесу Волинець Т.В.; доцент кафедри кримінального права та процесу Стецик Б.В.; секретар – доц. кафедри теорії держави і права Санагурська Г.М.

Під час захисту студенти представили результати своїх наукових досліджень та власні пропозиції щодо удосконалення вітчизняного законодавства. Загалом, під час захисту студенти продемонстрували високий рівень знань у сфері юриспруденції, що було відзначено головою екзаменаційної комісії.
Всі  захищені роботи отримали зовнішні рецензії та позитивні відгуки наукових та практичних працівників,  що підтверджує практичну цінність проведених студентами власних наукових досліджень у галузі конституційного, адміністративного, цивільного, господарського, кримінального права а також цивільного і кримінального процесу .
Ґрунтовними та цікавими були відповіді майбутніх магістрів на питання членів екзаменаційної комісії щодо теоретичних і практичних аспектів застосування законодавства у відповідних галузях права. Окремі доповіді студентів викликали наукові дискусії серед присутніх  та були науково обґрунтованими з застосуванням  прикладів слідчої та судової практики.
За результатами успішного захисту усім студентам спеціальності «Право» присвоєно кваліфікацію «Магістр з права».